Login Join
Shopping Cart Order Mypage
SHOES
 
남자아이신발(4)
플랫 & 발레리나(12)
캔바스화&운동화(39)
샌달 & 슬리퍼(12)
부츠 & 레인부츠(13)
   
[Lellikelly]Grace Baby Boot
128,000원
20,000원
Wellies Boot[Pink]
Lellikelly, 154-228mm, EU25-35
56,000원
10,000원
Wellies Boot [Rosso]
Lellikelly, 154-228mm, EU25-35
56,000원
10,000원
[베이비보테TTY]방한 부츠_Xiv
재고사이즈 EU24/26
69,000원
20,000원
[스탤라]가죽부츠
재고사이즈 28/29/30
97,000원
30,000원
[베이비보테TTY]방한 부츠_Xtr
79,000원
20,000원
[베이비보테TTY]방한부츠_Xtre
89,000원
20,000원
Ankel Boot_Denise[177-242MM]
Lellikelly
79,000원
30,000원
[베이비보테TTY]방한 부츠_Xtr
79,000원
20,000원
[베이비보테TTY]방한 부츠_Xtr
79,000원
20,000원
[베이비보테TTY]방한 부츠_Xiv
69,000원
20,000원
[Lellikelly]Olivia Baby Boot (품절)
128,000원
10,000원
[베이비보테TTY]방한 부츠_Xiv (품절)
76,000원
20,000원


법인명(상호) : 레시스컴퍼니 대표자(성명) : 이온진
사업자 등록번호 안내 : 113-22-11407 [사업자정보확인] 통신판매업 신고 제2011-서울구로-0972호
전화 : 02.536.5669 주소 : 서울특별시 구로구 신도림동 691번지 대림3차APT 603-604
개인정보관리책임자 : 이온진
Copyright © 2015 레시스컴퍼니. All rights reserved / hosting by (주)코리아센터닷컴

  • CALL CENTER/잼아이 헬프 데스크
  • TEL: 02.536.5669
  • 월~금 10:00~17:00 / 토~일 휴무
  • BANK INFO/무통장입금계좌
  • 신한은행 : 110-338-977214
  • 우리은행 : 1005-901-913331
  • 예금주 : 이온진/레시스컴퍼니